תנאים כלליים לשירות

חברת Vip Avarot (בודפשט טורס) נוסדה ב-2010 בבודפשט. כיום היא חברה המובילות ביותר בבודפשט בתחום התיירות הישראלית בבודפשט עם צוות מדריכים ישראלים מקצועי ועםצוות נהגים מקצועי, עם וותק שלמעל ל-10 שנים.

החברה מציעה העברות הלוך וחזור מ/ אל שדה, סיורים מאורגנים, טיולי משפחות, קבוצות וועדי עובדים וכמו כן - ימי כיף ופעילות אתגרית, אירועי מוזיקה, מסיבות , כנסים וימי עיון.

אנו מתחייבים על מתן שירות אישי ומקצועי לאורך כל הדרך.

אנו מתחייבים לתת שירות בעברית בבודפשט 24 שעות ביממה לכל לקוח שידרש,

המוטו שלנו כחברה הוא "הפרסום הטוב ביותר הוא לקוח מרוצה" לכן אנו נעשה הכל כדי להוציא אתכם מרוצים

 

תנאים כללים

חברת vip avarot bt (להלן "החברה") אחראית אך ורק למידע אשר נמסר על-ידה בכתב. בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל ו/או המופיע במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי החברה יהיה המידע המצוי במשרדי החברה המידע המחייב, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מסתירה כאמור.

הקיבול יתבצע בהרשמתם של הנוסעים ו/או עם התשלום (גם חלקי) ו/או בהשתתפות והוא מהווה את הסכמתם של הנוסע / הנוסעים למלוא התנאים המופיעים בדף זה.

לא תתקבל כל טענה של נוסעים כי לא קראו את התנאים והכללים המצוינים בדף זה, או טענה של נוסעים כי לא הופנתה תשומת ליבם למידע ולתנאים טרם הרשמתם.

החברה אינה נושאת באחראית לנזקים הנגרמים לנוסע, כגון: מחלות ונזקי גוף, או נזקים למטען (עקיף או ישיר ) שעלול להיגרם לנוסעים במהלך טיסתם ו/או שהייתם בחו"ל עקב תאונה, גניבה,שוד, אלימות, אשפוז, אובדן מטען ומסמכים, הוצאות רפואיות, אובדן כרטיס טיסה דרכון וכיו"ב.

מומלץ לנוסעים לרכוש כיסוי ביטוחי מתאים, מקיף ונרחב לפיו צרכיהם, לרבות לעניין כבודה ורכוש ונזקי גוף, במהלך טיסתם ושהייתם בחו"ל. האחריות לרכישת הביטוח הינו על הנוסע בלבד, והחברה לא תישא בכל נזק שייגרם כתוצאה מאי עשיית הביטוח על ידי הנוסע.

לשימת לבכם, את הביטוח יש לרכוש לפני היציאה מהארץ. לידיעתכם, לא כל פוליסה מכסה את כל המקרים של ביטול ההזמנה, ומומלץ לקרוא בעיון את תנאי הביטוח בעניין זה.

לנוסעים מומלץ לבטח עצמם ועל חשבונם, בביטוחים אישיים המכסים נזקים ואירועים העלולים להתרחש.

החברה שומרת לעצמה הזכות, לשנות או לבטל או להחליף כל חבילה ו/או טיסה במקרה בו מספר הנוסעים הנרשמים אינו מספיק ומצדיק את הספקת המוצר ו/או מכל סיבה אחרת ו/או לבטלו ו/או להחליף כל מוצר או חבילה שנרכשו ע"י הנוסעים במסגרת השירותים והמוצרים המוצעים על ידי החברה.

ביטול וזיכוי

נוסע שהזמין שירות  vip avarot דרך אתר האינטרנט ו/או בכל אופן המוגדר כ"עסקת מכר מרחוק" (בהתאם לחוק הגנת הצרכן),

יהיה רשאי לבטל את ההזמנה אם מועד ביטול העסקה הינו מעל 3 (שלוש) ימים שאינם ימי מנוחה, מהמועד שבו אמור השירות להינתן, ובתנאים הבאים:

ביטול הזמנה ייעשה אך ורק בכתב ובתוך 3 (שלוש) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ההזמנה.

גובה הזיכוי הינו מלא מלבד, ניכוי של-5% מסכום ההזמנה או 10 יורו לנוסע, לפי הנמוך מביניהם. הזיכוי יוחזר עד 7 שבעה ימים לכל המאוחר.

במידה וההזמנהה שולמה בכרטיס אשראי הלקוח יחוייב  בגין העמלות אשר שילמה חברת vip avarot לחברת האשראי עבור ההזמנה .

כל ביטול עסקה שאינה עומדת בתנאי הביטול אשר נקבעו בחוק להגנת הצרכן ובתקנות- תחוייב בדמי ביטול בגובה מלוא העסקה.

חדרים במלון

בהזמנות המתבצעות עבור חדרים במלונות, אין באפשרותנו להבטיח מראש חדרים הממוקמים במיקום או קומה על פי בקשת הלקוחות, לא בקומות מסוימות, לא חדרים צמודים, או מקושרים זה לזה, וכן לא בצד מבוקש אחר, גם במקרים של אישור מוקדם על כך.

בנופשונים קיימות תוספות עבור חדרי מלון משופרים ו/או חדרי מלון הפונים לכיוון נהר הדנובה. לא תהיה כל מחויבות לקבלת חדרים מסוימים במבנה המרכזי של המלונות או בבניינים נוספים כאלה ואחרים של המלונות.

חדרים זוגיים

במרבית המלונות בחדרים ישנם מיטות נפרדות. אין באפשרותנו להבטיח מיטה כפולה אף אם זו תוזמן מראש.

חדר לשלושה/ארבעה

הינו חדר זוגי סטנדרטי ורגיל אליו מוכנסות מיטה שלישית ו/או רביעית על פי הצורך. במקרים מסוימים המיטה השלישית או הרביעית הינם מיטות מתקפלות

במקרה של רישום יתר על ידי בית המלון, יהיו רשאים הסוכן המקומי או הנהלת בתי המלון המקומית להעביר את הנוסעים לבית מלון חלופי המדורג באותה דרגה. עלות ההעברה למלון החלופי תחול על בית המלון ו/או הסוכן המקומי.

העברת הנוסעים משדה התעופה לבתי המלון ובחזרה, מתבצעת באוטובוס מאסף ועל כן ייתכן כי הנסיעות יתארכו עקב העברת נוסעים או איסופם מבתי המלון האחרים.

אם לא סופק שירות זה מסיבה כזו או אחרת, ולצורך קבלת החזר בגין הוצאה שהוציא הנוסע בעניין זה, חובה על הנוסע להצטייד באישור בית המלון על כך שהשירות לא סופק ביום ובשעה הרלוונטיים, וכן בקבלה המאשרת את ההסעה החלופית.

תנאי הרשמה והשתתפות בטיול

הטיולים פתוחים להרשמה לציבור הרחב ולכל הגילאים. Vip avarot אינה מתחייבת להתאמה כלשהי בין המשתתפים לרבות גיל, מצב בריאותי, מוצא, דת או כל מכנה משותף אחר. Vip avarot שומרת את הזכות לאיחוד טיולים לקהל הרחב וטיולי משפחות, היוצאים לאותו סיור ובאותם התאריכים.

על הנוסע להודיע בטרם הרשמתו לטיול על כל מגבלה פיסית או בריאותית, וזאת על מנת לקבל מידע מפורט ונרחב על השירותים הניתנים בטיול, אשר לרוב אינם מונגשים או מותאמים.

Vip avarot רשאית להפסיק השתתפותו של נוסע בטיול, אשר לפי החלטת מלווה הקבוצה והחברה, התנהגותו פוגמת במהלכו התקין של הטיול. במקרה זה הנוסע לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

המסלולים המפורטים בתוכנית הטיולים מתארים את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר האתרים.

ביטול טיול על ידי החברה

vip avarot שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל טיול מכל סיבה שהיא, ובלבד שהודעה על כך תימסר לנוסע לפחות 24 שעות טרם מועד היציאה לטיול.

במקרים אלה יהיה רשאי הנוסע לבטל את הרשמתו לטיול, ללא כל עלות ותוך החזר מלא של תשלומים ששילם, לרבות דמי הרישום.

לחלופין יהיה זכאי הנוסע להירשם לטיול אחר שמארגנת החברה, ובכפוף להתאמות בתשלום, ככל שתידרשנה.

Vip avarot שומרת לעצמה אף את הזכות לשינויים ביחס לתוכנית הטיול, לרבות מועד הטיול, נתיבי התוכנית.

במקרים אלה יהיה רשאי הנוסע לבטל את הרשמתו לטיול, ללא כל עלות ותוך החזר מלא של תשלומים ששילם, לרבות דמי הרישום. לא הודיע הנוסע על ביטול השתתפותו בטיול לאור השינויים - ייחשב כמי שקיבל את השינויים והסכים להם, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי מסוג שהוא מהחברה במקרה זה.

העברות

ההעברות של הנוסעים משדות התעופה לבתי המלון ובחזרה מתבצעות באוטובוסים מאספים ועל כן יתכן כי הנסיעות יתארכו עקב העברת נוסעים או איסופם מבתי המלון האחרים. אם לא סופק שירות זה מסיבה כזו או אחרת חובה על הנוסעים להצטייד באישורי המלונות על כך שהשרות לא סופק, ובקבלה המאשרת את ההסעה חלופית בציון היום והשעה,

על ה”חוויה” בלקיחת מטרו או רכבת ולגלות שהתחנה הקרובה למלון היא לא כל כך קרובה מומלץ לוותר,

גם לעלות על אוטובוס עם תיקים ומזוודות זו לא בדיוק הבחירה האידאלית.

על מנת להימנע מתלאות מיותרות ולהתחיל את הטיול ברגל ימין כדאי להזמין העברות משדה התעופה אל המלון מראש, כאשר אתם מזמינים העברות משדה התעופה אל המלון או כל יעד אחר אתם מקבלים מחיר קבוע מראש אשר אינו תלוי בתנועה , כבישים סגורים או כל דבר אחר אשר גורם לעיכוב. המחיר ששולם בעת ביצוע ההזמנה הוא המחיר הסופי אשר ברוב המקרים זול יותר מאשר השימוש במונית.

שימוש בשירותי ההעברות של יבטיח לכם נסיעה מהירה נוחה ובטוחה ככל האפשר ליעדכם תוך כדי הימנעות מתורים מיותרים בחיפוש אחר מונית פנויה, במיוחד עם הנחיתה שלכם היא בשעת עומס. שימוש בשירותינו יבטיח לכם נחיתה רגועה נטולת לחץ שכן גם אם טיסתכם התעכבה נציג אשר אמור לפגוש אתכם מעודכן בשעת ההגעה הנכונה וימתין לכם עם נחיתתכם.